Državna matura – jesenski rok

17.07.2019. by

Dragi maturanti
 jesenski rok Mature počinje 21. kolovoza 2019. Kako biste mu pristupili, potrebno se ponovno prijaviti kao i u ljetnom roku (termini su objavljeni na webu škole i na vašim stranicama), a ovo su savjeti NCVVO-a:
- obavijest o prijavi ispita za učenike i sve ostale kandidate objavljena je na mrežnim stranicama www.ncvvo.hr  i www.postani-student.hr .
- učenici samostalno prijavljuju ispite državne mature
– učenici samostalno do 6.08.2019. mogu odjaviti prijavljene ispite prema naputku koji je objavljen na stranici Centra i Postani student
– za jesenski rok moguća je i naknadna promjena ispita, promjena razine ispita i naknadna prijava ispita do 6.08.2019., a prema promjenama Pravilnika o polaganju državne mature.
– učenici koji prijave ispit, koji su položili u ljetnome roku, obveznici su plaćanja ispita (ako prijave ispit na drugoj razini također su obvezni platiti ispit)
– ako učenik nije položio ispit koji je polagao u ljetnome roku, ne plaća ispit ako ga prijavi za jesenski rok
– do 6.08.2019. je rok za plaćanje ispita. Uplate izvršene nakon roka neće se uvažiti jer ih sustav nije u mogućnosti evidentirati.
Sretno, koordinatorica Maja Milovanović, prof.

Related Posts

Tags

Share This