Odluke

Školsko ispitno povjerenstvo državne mature
Školsko prosudbeno i organizacijsko povjerenstvo – pomoćni kuhar/slastičar
Školsko prosudbeno i organizacijsko povjerenstvo – strojarstvo